Duszpasterstwo Akademickie Pijarów Kraków - Wieczysta

Czwartkowe

Spotkania Czwartkowe o 20:15

Miejsce: kawiarenka pod kościołem (wejście od strony domu zakonnego)

W każdy czwartek roku akademickiego spotykamy się w gronie naszego duszpasterstwa, aby porozmawiać na tematy, które obejmują trzy cykle: ONiONA, Warto wiedzieć, Z Pismem Świętym w ręce.

Spotkania prowadzi nasz duszpasterz, czasem ktoś z grona studentów lub zaproszeni goście.

Zdarzają się też spotkania rekreacyjne.

Zapraszamy!